Valikko Sulje

Opin

Johda toiminnan kehittämistä valmennusohjelma 2014-2015. Valtiovarainministeriö ja Valtori sekä sopimuskouluttajat Lue lisää >>>

Kokonaisarkkitehtuurin valmennukset 2012-2013. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtiovarainministeriö

Valtioneuvostopassi – johdatus töihin ministeriössä 2012-2013
Lue lisää >>>

Useita lyhytkestoisia koulutuksia ja ajankohtaispäiviä mm.

  • Esimies- ja johtamiskoulutus
  • Kehittämistyö, asiakaspalvelu, prosessit ja projektit
  • Tiedon hallinta, palvelutuotanto ja tuotteistaminen
  • Tuloksellisuus, vaikuttavuus ja laatu
  • Viestintä ja markkinointi
  • Kansainvälistymisopinnot

Johtamisen koulutusohjelma, JOKO 32, 2005-2006. HAUS.

Tieto tuotantoon ja palveluiksi – tiedon johtaminen, 2006.
Lopputyö, Knowledge Management – tutkinto, Teknillinen korkeakoulu Lue lisää >>>

Vaikuttavuustavotteiden asettaminen ja mittaaminen 2003-2004, valtiovarainministeriö ja H&MV Research

Sähköiset palvelut – moniasiakasprojekti 2003, Novo

Verkkostrategiavalmennus, valtiovarainministeriö ja Accenture 2002-2003

Informaation hallinta Otavassa – tietopalveluiden kehittämissuunnitelma 1998-2003, 1998 Lue lisää >>>

Tiellä tietoyhteiskuntaan – kansalliset tietostrategiat 1996
Erikoistyö, Tietopalvelun ja tietoresurssien hallinnan koulutus 1996-1996, Teknillinen korkeakoulu
Tarja Kaira-Hiekkavuo, Leena Kononen, Leena Viilo. Lue lisää >>>

Suomen Kulttuurirahaston arkisto, 1994
Tutkielma, ylempi arkistotutkinto, Valtionarkisto  Lue lisää >>>