Valikko Sulje

Toimin

kokonaisvaltaisen toiminnan työläisenä

Valtioneuvosto
Muutoksentekijät 2013- Lue lisää >>>

Tulli
Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisryhmä 2014-
Asiakasyhteistyöryhmä 2014-
Yhteistyön rakentamista keskeisiin kohdealueisiin mm. TEM, SM

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Koulutuksen osakohdealuearkkitehtuurityö (esi- ja perusopetus, lukio, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö) 2011-2013
Kohdealueen arkkitehtuuriverkoston puheenjohtaja 2012-2013
Arkkitehtuurin valmistelu osana SADE ohjelman Oppijan verkkopalveluhanketta Linkki >>>
KOHVI Opintohallinnon viitearkkitehtuuri 2012-2013 Linkki >>>
OKSA-sanastotyöryhmä 2011-2013 Linkki >>>

Valtiovarainministeriö
SAVI Sähköisen asioinnin viitearkkitehturi 2011-2012 Linkki>>>
Tulosohjausverkosto 2010-
VALTASA – valtion kokonaisarkkitehtuuri 2009-2010
Linkki >>>Verkkopalvelustrategia Lue lisää >>>  Lue lisää >>>

KAOS kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisö
LinkedIn toimii kokoojana ja tiedon välittäjänä

aineettoman pääoman, tietojohtamisen  konkretisoijana

Tietojohtamisen verkosto  Linkki >>>
Tietoasiantuntijoiden Tietojohtamisen ryhmä
Linkedln palvelusta löytyvät keskustelut

Valtioneuvostopassin asiakasyhteistyöryhmä 2013
Osaamisen kehittämistä ja mahdollisuuksien järjestämistä
Vuorovaikutuksen lisäämistä ja aktiivinen SOME keskustelija

Valtiovarainministeriö
Tiedon viitearkkitehtuuriryhmä 2014-
Tietovarantoryhmä 2015-
Julkisen hallinnon metatietoryhmä 2014-
JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat Linkki >>>
JHS 175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi Linkki >>>

Työ ja elinkeinoministeriö
Liiketoimintaontologiaryhmä LIITO 2010-2111
Nykyisin osa ONKI palvelua Lue lisää>>>

Neljän ministeriön (SM, VM, VNK, LVM) hallinnonalalla toimiva
Turvaviranomaisten tietopalveluverkosto 2005-2011 Lue lisää >>>

Suomen Standardoimisliitto Linkki >>>
Seurantaryhmä 308 IT-hallintatavat 2015-
Seurantaryhmä 305 Opetusteknologia 2011-2015
Seurantaryhmä 306 Dokumenttiformaatit 2009-2015
Asiakirjaviestintäkomitea 2009-2010
Tietohuoltokomitea 2009-2011

Tulli – Tietojohtamisen kokonaisuus 2000 Kuva >>>

Suomen kustannusyhdistys Linkki >>>
EDI-standardin käyttöä kirja-alalla koordinoivan asiasanoituksen yhdenmukaistamista valmisteleva työryhmä, julkaisu Suositus kustantajille kirjallisuuden asiasanoittamiseksi 1998

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyöverkosto 1995-1999
Tutkimusaineistotyöryhmä Lue lisää >>>

Nordiska universitets adninistratörs samarbetet Linkki >>>
Arkivmöte 1996-1998 Lue lisää >>>

asiakaspalveluiden rakentajana

Valtiovarainministeriö
SADe-ohjelma Linkki >>>
SADe-ohjelman palvelutiimi 2011-2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oppijan palvelut 2011-2013
Klusteri-, projekti- ja viestintäryhmät
Oppijan verkkopalvelukokonaisuus 2011- Linkki>>>
Oppijan keskitetyt palvelut Linkki>>>

Tulli
Sähköisten palveluiden kehittämisryhmä 2009-2011

Työ- ja elinkeinoministeriö
Yritys.Suomi 2006-2011 Linkki >>>
Valmisteleva työryhmä
Verkkotoimitus/toimituskunta
Lue lisää >>>

Enterprise Finland, Suomessa toimiville ja maahan yritystoimintaa suunnitteleville ja käynnistäville yrityksille

Yritysalveluiden asiakassegmenttiryhmät:
Aloittelevan yrittäjän palvelut
Kotimarkkinoilla toimivan yrittäjän palvelut
Kansainvälistyvän yrittäjän palvelut

Yritysten palvelupolut:
Kansainvälistyvän yrittäjän palvelupolku
Aloittelevan yrittäjän palvelupolku

Finsipro, markkinointijaosto Linkki>>>

Ulkoasiainministeriö
Pohjoismainen ministerineuvosto,  Task Force II ohjelma
Barents Customs www Service 1999-2007  Lue lisää >>>
Barents Euro-Artic Council  Linkki >>>  Lue lisää >>>
Linkki >>>

Liikenne- ja viestintäministeriö
Barents paikkatietoportaali, BEATA GIS  2000

asiakaspalvelutuotannon johtajana

Tullin tietopalvelut 1999-2008
– sähköiset palvelut, julkaisut, neuvontapalvelut,
tilastopalvelut, asianhallintapalvelut, puhelinpalvelut, yhteiset rekisterit ja Tullimuseo
Tietopalveluiden esittely Lue lisää >>>

Taidekorkeakoulujen keskusarkisto 1994-1997, 1998-1999
Lue Lisää >>>  Kuva >>>

Kustannusosakeyhtiö Otavan tietopalvelu 1997-1998 Kuva >>>

ammattialani vaikuttajana

Tietoasiantuntijat ry Linkki >>>
Tulevaisuusryhmän puheenjohtaja  Linkki >>>
Hallituksen varapuheenjohtaja 2001-2002
Lausuja (lausunnot 5 ja 7) Linkki >>>

toimittajana

Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky
HETKY-lehden toimituskunta 2009-  Linkki>>>

Tietoasiantuntijat r
Tietoasiantuntijalehden toimituskunta 1998-  Linkki >>>

Liikearkistoyhdistys ry Linkki >>>
Faili-lehden toimituskunta 1994-1998
Vanhempia Faili lehtiä löytyy täältä >>>

tutkijana

Tietojohtamisen verkoston tutkimusryhmän jäsen 2009-2011
Verkosto tiedottaa toiminnastaan LinkedIN ryhmän sivulla
Linkki >>>